چشم انداز شرکت آویتا

تبدیل شدن به یکی از شرکت های برتر در حوزه تجهیزات پزشکی و توانبخشی ایرانی، توسعه سبد محصول و ارائه محصولاتی با کیفیتی در سطح جهانی است.

ماموریت تیم آویتا

مأموریت ما تولید، ارزش آفرینی و نو آوری در حوزه تجهیزات پزشکی و توانبخشی با تاکید بر بهبود زندگی انسانهاست.

مشاهده محصولات

ویژگی های ویلچر کربوران

ویژگی های ویلچر کربوران

مزیت های خرید از آویتا