لطفا برای سفارش ویلچر کربوران فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

   


   

   
  1- عرض نشیمن
  36cm39cm42cm45cm
   
  2- ارتفاع پشتی
  35cm40cm
   
  3- رنگ انتخابی
  زردآبیقرمزسفیدمشکیالیاف کربننقره ایسفارشی
   
  4- زاویه پشتی
  5°-10°
   
  5- عمق نشیمن
  38cm40cm42cm44cm
   
  6- فاصله زیرپایی تا نشیمن
  36cm38cm40cm42cm